MVO & CO²

B&G Hekwerk & CO₂-reductie

Bij B&G Hekwerk staan mens, milieu en MVO hoog in het vaandel. B&G Hekwerk is zich bewust van haar verantwoordelijkheden ten opzichte van haar omgeving, maatschappij en milieu. Als innoverend bedrijf zijn wij altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor milieubewuste initiatieven. B&G Hekwerk streeft ernaar om de CO₂-uitstoot van haar bedrijfsactiviteiten te reduceren.

Wat houdt de CO₂-prestatieladder in?

De CO₂-prestatieladder is een hulpmiddel dat organisaties helpt bij het reduceren van CO₂. Om de milieubelastende effecten te beperken worden jaarlijks de bedrijfsactiviteiten in kaart gebracht, geanalyseerd en beoordeeld. Daarnaast worden maatregelen getroffen om deze effecten van verschillende bedrijfsactiviteiten te verminderen. Sinds 16 maart 2011 is de CO₂-prestatieladder eigendom van de onafhankelijke organisatie SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

B&G en de CO₂-prestatieladder

Vanaf 2016 rapporteert B&G Hekwerk over verschillende werkzaamheden en de reducering van de CO₂-uitstoot. Vanuit een nulmeting (referentiejaar 2014) worden de genomen maatregelen en prestaties meetbaar gemaakt. In 2020 is een nieuwe referentieperiode gestart.

B&G streeft ernaar om halfjaarlijks haar energiebeleid, CO₂-footprint en kwantitatieve reductiedoelstelling in- en extern te communiceren.

Download hier de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van B&G Hekwerk:
CO₂-Beleid

Footprint 2023

Footprint 2022

Footprint 2021

Footprint 2020

Footprint 2019

Vragen en opmerkingen:

Medewerkers en derden hebben de mogelijkheid mee te denken en te doen in de ontwikkeling van CO₂-beleid en bijkomende strategie.

Heb je ideeën, vragen en/of opmerkingen over B&G-CO₂ dan horen wij dit uiteraard graag via e-mail: ideeco2@bghekwerk.nl.


Certificering

Alle certificeringen van B&G Hekwerk vind je op de Certificeringen-pagina.