Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

B&G Hekwerk & CO₂-reductie

Bij B&G Hekwerk staan mens en milieu hoog in het vandaal. B&G Hekwerk is zich bewust van haar verantwoordelijkheden ten opzichte van haar omgeving, maatschappij en milieu. Als innoverend bedrijf zijn wij altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor milieubewuste initiatieven. B&G Hekwerk streeft ernaar om de CO₂-uitstoot van haar bedrijfsactiviteiten te reduceren.

Wat houdt de CO₂-prestatieladder eigenlijk in?
De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel dat organisaties helpt bij het reduceren van CO₂. Om de milieubelastende effecten te beperken worden jaarlijks de bedrijfsactiviteiten in kaart gebracht, geanalyseerd en beoordeeld. Daarnaast worden maatregelen getroffen om deze effecten van verschillende bedrijfsactiviteiten te verminderen. Sinds 16 maart 2011 is de CO₂-prestatieladder eigendom van de onafhankelijke organisatie SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

B&G en de CO₂-prestatieladder
Vanaf 2016 zal B&G Hekwerk rapporteren over verschillende werkzaamheden en de reducering van de CO₂-uitstoot. Vanuit een nulmeting (referentiejaar 2014) worden de genomen maatregelen en prestaties meetbaar gemaakt.

B&G streeft ernaar om halfjaarlijks haar energiebeleid, CO₂-footprint en kwantitatieve reductiedoelstelling in- en extern te communiceren.

Invalshoek A: inzicht 201 totaalinzicht 2016 1e half jaar, inzicht 2016 2e half jaar, inzicht 2016 totaalmanagementplan
Invalshoek B: reductie
Invalshoek C: zie invalshoek A en B
Invalshoek D: zie invalshoek B

Vragen en opmerkingen:
Medewerkers en derden hebben de mogelijkheid mee te denken en te doen in de ontwikkeling van CO₂-beleid en bijkomende strategie.

Heeft u ideeën, vragen en/of opmerkingen over B&G-CO₂ dan kunt u dit aan ons doorgeven via e-mail: ideeco2@bghekwerk.nl.

Laatste update van deze pagina: 06.07.2017